Công cụ thành viên

Công cụ trang web


technical_manual

Tài liệu lập trình NukeViet

  1. Các khái niệm
   1. Mô tả các file trong thư mục gốc
   2. Mô tả các thư mục
 1. Thiết lập nâng cao cho hệ thống NukeViet
 2. Các hàm được xây dựng sẵn, các class, các tài nguyên khác
   1. Các class được gọi sẵn
   2. Các class có trong NukeViet thường được dùng
   1. Tổng quan về theme của NukeViet
   2. Xây dựng giao diện cơ bản
   3. Xây dựng giao diện nâng cao
   1. Tổng quan về Module của NukeViet
   2. Viết module đơn giản
   3. Viết module nâng cao
  1. Tổng quan về block
  2. Viết block module
  3. Viết block global
  1. Tổng quan về cronjob
  2. Viết cronjob
 1. Làm việc với ngôn ngữ và dịch thuật hệ thống NukeViet
 2. Cập nhật phiên bản mới nhất
 3. Hạn chế sử dụng các module và block
 4. Chặn truy cập thư mục không được phép
 5. Vấn đề Chmod
 6. Thông tin Admin
  1. Đổi tên thư mục admin
  2. Bật chế độ captcha trong khi đăng nhập
  3. Bật chế độ Kiểm tra IP khi truy cập khu vực admin
  4. Bảo vệ thư mục admin bằng chức năng bảo vệ thư mục của hosting
 7. Giấu file config.php
 8. Thay đổi đường dẫn tới các thư mục hệ thống
 9. Mã hoá file cấu hình hệ thống
 10. Cập nhật thông tin từ diễn đàn nukeviet.vn
 11. Làm việc với kho code của NukeViet
 12. Các công cụ dành cho người phát triển NukeViet

 Lượt truy cập của bạn

technical_manual.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/23 11:22 bởi vuthao