Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:concepts:cronjobs

Khái niệm Cronjobs trong NukeViet

Cronjobs là các tiến trình tự động trong NukeViet, nó sẽ thực hiện một công việc nào đó sau một khoảng thời gian nhất định, các khoảng thời gian cũng như số lần thực hiện được quy định trong phần cấu hình tiến trình tự động.

Lập trình viên có thể bổ sung thêm các tiến trình tự động cho NukeViet bằng cách xây dựng thêm các cronjob.

nukeviet/concepts/cronjobs.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/05/29 00:12 bởi 127.0.0.1