Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:vcs:subversion

Hướng dẫn làm việc với Subversion (SVN) trên Google code

Subversion là gì?

Subversion (SVN) là một phần mềm VCS dùng để quản lý và kiểm tra các phiên bản mã nguồn khác nhau trong quá trình phát triển mã nguồn. SVN là thế hệ tiếp theo của phần mềm CVS (Concurrent Versions System - Hệ thống quản lý phiên bản đồng thời - phần mềm quản lý phiên bản đời đầu, được phát triển từ những năm 1980). Subversion là phần mềm mà đội code NukeViet lựa chọn để quản lý code NukeViet 2.0 cho tới 3.4.01 trên máy chủ Google code.

Tương tác với Subversion trên Google code

Để tương tác với hệ thống này, chúng ta phải thông qua một phần mềm trung gian (gọi là chương trình phía client (khách) của Subversion system). Có nhiều phần mềm dạng này, ví dụ TortoiseSVN là phần mềm điển hình trên Windows, ngoài ra nhiều ứng dụng lập trình như Aptana cũng hỗ trợ việc này.

Chuyển đổi sang Git

Từ phiên bản 3.4.02, NukeViet sử dụng Git trên Github để quản lý kho code của mình. Việc chuyển đổi này bắt đầu được chuẩn bị từ tháng 9, khi nhóm phát triển NukeViet lên kế hoạch phát hành NukeViet 2.4.02. Toàn bộ kho code cũ quản lý bằng svn trên google code đã được chuyển đổi sang git trước khi được di chuyển tới Github do đó toàn bộ lịch sử kho code được giữ toàn vẹn.

Nguồn tham khảo

programming/vcs/subversion.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/07/04 16:20 bởi laser