Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:nvtools:module

Công cụ tạo module

Công cụ này sẽ xây dựng cho bạn cấu trúc chuẩn của module cũng như tạo file cài đặt cơ sở dữ liệu tự động và chuẩn hóa các khai báo cơ bản. Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần vào và khai báo, việc còn lại hệ thống sẽ tự xử lý.

Địa chỉ sử dụng: http://nukeviet.vn/vi/nvtools/main/

programming/nvtools/module.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/18 03:55 bởi 127.0.0.1