Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:concepts:block

Khái niệm Block

Block (khối) là các khối nhỏ trên website nhằm mục đích đa dạng dữ liệu trên một trang và có thể sử dụng để trang trí cho website. Các block có thể bật, tắt hoặc di chuyển dễ dàng đến bất cứ vị trí nào (được người thiết kế chỉ định trên website khi thiết kế giao diện web).

Nhờ các Block mà nội dung website trở lên đa dạng và phong phú hơn. Khách truy cập cũng nhờ thế mà dễ dàng nắm bắt nội dung website và nhanh chóng tiếp cận đến mục họ quan tâm.

NukeViet 3 hiện hỗ trợ 4 loại block bao gồm:

  • Block dạng file 1)
  • Khối quảng cáo 2)
  • Dạng HTML 3)
  • Lấy từ Rss 4)

Mỗi block có thể áp các Template (mẫu trình bày giao diện) khác nhau tùy vào theme sử dụng.

Xem thêm

1)
Block dạng file cũng có 2 kiểu là Block sử dụng chung cho toàn bộ website (Global block) và block sử dụng riêng cho module (module block). Block sử dụng riêng cho module thì chỉ có thể hiển thị ở module, còn block sử dụng cho toàn bộ site có thể hiển thị ở toàn bộ website.

Riêng block global được phân làm hai loại: Block ở module và block ở thư mục dùng chung includes/blocks/
2)
Block khối quảng cáo giúp hiển thị các quảng cáo tạo ra từ module Banner.
3)
Block HTML cho phép tạo các dữ liệu từ HTML.
4)
Block RSS cho phép lấy nội dung từ các nguồn RSS.
nukeviet/concepts/block.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/06/15 10:19 bởi hoaquynhtim99