Công cụ thành viên

Công cụ trang web


quydinh

Quy định của trang NukeViet Wiki

Đăng ký tài khoản

 • Để tham gia đóng góp cho thư viện tài liệu mở của NukeViet bạn hãy tự đăng ký một tài khoản trên wiki. Việc đang ký hoàn toàn miễn phí và chỉ mất 1 phút để làm việc này.
 • Hiện tại tính năng đồng bộ giữa website NukeViet với NukeViet Wiki chưa được xây dựng, để tránh xung đột sau này khi đồng bộ, bạn nên đăng ký username trên NukeViet Wiki giống username trên website NukeViet (bạn nên có tài khoản ở nukeviet.vn trước khi đăng ký trên wiki.nukeviet.vn)

Tạo bài mới

Điều kiện

Bài mới không được là một bài mồ côi, nó phải thỏa mãn điều kiện:

Quy trình tạo bài mới

 1. Tạo trang mục lục trước (nếu cần 1)). Mục đích của việc này là tạo một mục lục đầy đủ, mạch lạc, cho cả người viết và độc giả cái nhìn tổng quan về toàn bộ nội dung, cấu trúc bài (tương tự mục lục sách hoặc sitemap).
  • Trường hợp bài viết nằm trong một mục lục có sẵn thì bổ sung tên bài vào mục lục đó.
  • Trường hợp bài viết nhằm giải thích cho 1 khái niệm trong một bài viết có sẵn thì bỏ qua bước này.
 2. Tạo liên kết tới các bài dự định viết 2). Mục đích của việc này là:
  • Tránh thất lạc bài viết, sau này tìm không thấy.
  • Tạo đường link đẹp và xác định vị trí thư mục cho bài viết ngay từ đầu.
 3. Để biết cách biên tập một bài wiki, xem Cú pháp định dạng văn bản Wiki.

Cách kiểm tra các liên kết tới một bài bất kỳ

Tại trang đang xem, di chuột lên menu trượt phía bên phải, chọn menu “Liên kết tới đây”. Danh sách các trang có liên kết đến bài hiện tại sẽ được liệt kê. Ví dụ: http://wiki.nukeviet.vn/nukeviet:concepts:block_template?do=backlink

1)
Chỉ tạo trang mục lục mới khi loạt bài sắp viết là một chủ đề mới hoàn toàn và không phù hợp với các danh mục có sẵn.
2)
Xem thêm: Cú pháp định dạng văn bản Wiki để biết cách trình bày một liên kết nội bộ
quydinh.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/12/08 15:25 bởi laser