Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:concepts:block_template

Block template

Block template là các mẫu giao diện khác nhau cho block của NukeViet. Để dễ hiểu, mỗi module có thể sử dụng một theme khác nhau thì mỗi block cũng có thể sử dụng một template khác nhau và có thể thay đổi giống như thay áo vậy.

Các mẫu giao diện này do người thiết kế theme chỉ định. Người quản trị chỉ việc chọn nó khi áp cho block.

nukeviet/concepts/block_template.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/05/29 00:10 bởi laser