Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:concepts:layout

Khái niệm layout trong NukeViet

Bắt đầu từ phiên bản 3.0, NukeViet đưa khái niệm layout vào trong giao diện.

Layout là các kiểu bố trí khác nhau cho cùng một giao diện (theme). (Ví dụ: giao diện 1 cột, 2 cột, 3 cột…).

Mỗi giao diện có thể có nhiều kiểu bố trí (layout) khác nhau và việc này do người thiết kế giao diện quyết định. Bố trí này có thể khác nhau cho từng module và từng chức năng (function) của module. Việc thiết lập layout nên được làm ngay sau khi cài giao diện và cần được làm trước khi kích hoạt giao diện.

nukeviet/concepts/layout.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/06/09 13:11 bởi laser