Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:concepts:function

Định nghĩa function

Function là các hàm trong NukeViet, nó sẽ xử lý một chức năng nào đó trong module. Khái niệm này sử dụng nhiều cho lập trình viên1) 2), tuy nhiên nếu bạn là người quản trị3), NukeViet cũng cho phép quản lý các function, các chức năng này bao gồm:

  • Xếp thứ tự.
  • Đặt lại tên.
  • Ẩn hoặc hiện khỏi menu.

Để quản lý function, các bạn vào Admin Control Panel ⇒ Quản lý module. Tại đây bạn Click chuột vào tên module tương ứng để quản lý các function của module đó.

Chức năng quản lý các function này ảnh hưởng đến các menu thuộc loại menu hệ thống của NukeViet (không có hiệu lực với các menu thuộc module menu).

nukeviet/concepts/function.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/05/29 00:24 bởi 127.0.0.1