Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:freecontent:list

Thêm và sửa khối

Việc thêm một khối không có khó khăn gì và bạn chỉ cần vài click chuột là được

Bước 1: bạn truy cập module freecontent (giới thiệu sản phẩm) và bấm nút “Tạo khối mới”

Bước 2: nhập thông tin

nukeviet4/admin/freecontent/list.txt · Sửa đổi lần cuối: 2017/08/07 09:23 bởi trinhthinhvn