Công cụ thành viên

Công cụ trang web


training:template-copy-nukeviet

Hướng dẫn copy themes mặc định & bỏ các file chưa sử dụng đến

Tóm tắt nội dung bài học

Học viên sẽ được hướng dẫn thao tác các quy trình chuẩn trong việc làm 1 giao diện mới cho NukeViet. Việc làm theo quy định làm giao diện cho NukeViet sẽ giúp cho việc duy trì cũng như nâng cấp sau này lên các phiên bản cao hơn sẽ ít xảy ra sai sót

Tài liệu

Video nội dung bài học

training/template-copy-nukeviet.txt · Sửa đổi lần cuối: 2021/01/21 22:57 bởi vuthao