Công cụ thành viên

Công cụ trang web


training:install-nukeviet

Cài đặt NukeViet trên localhost

Tóm tắt nội dung

Các bạn học viên sẽ được hướng dẫn cài đặt NukeViet với domain ảo trên localhost để sau này quá trình lập trình cũng như kiểm tra website với domain ảo sẽ tiện lợi và tránh được các lỗi xảy liên quan tới domain.

  • Cài đặt Vhosts
  • Fix lỗi liên quan tới không khởi chạy được Xampp

Tài liệu liên quan nội dung bài học

Bài tập về nhà

  • Cài đặt site NukeViet trên localhost với domain ảo là: nukeviet.my
training/install-nukeviet.txt · Sửa đổi lần cuối: 2020/12/24 10:49 bởi nguyennam