Công cụ thành viên

Công cụ trang web


training:func-other-module

Viết các chức năng ngoài site của module

Tóm tắt nội dung bài học

Trong bài học hôm nay học viên sẽ được giới thiệu về cấu trúc thư mục chứ các tính năng ngoài site của module hay còn có thể được hiểu là các chức năng phía bên ngoài đối với khách tới tham quan website

Video bài học

Bài tập về nhà

Xây dựng module bán sách với các tính năng cơ bản như thêm thể loại sách, thêm sách. Hiển thị danh sách các sách đã đưa lên. Nâng cao cho phép người dùng đặt mua bất cứ một cuốn sách nào

training/func-other-module.txt · Sửa đổi lần cuối: 2020/12/29 15:05 bởi nguyennam