Công cụ thành viên

Công cụ trang web


training:about

Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển NukeViet

Tóm tắt nội dung

Giới thiệu sơ lược về quá trình hình thành và phát triển NukeViet tới các học viên. Để học viên có thể hiểu sâu sắc hơn về NukeViet - hệ thống quản trị nội dung (Content Management System - CMS).

Cũng như cộng đồng NukeViet trong suốt thời gian qua và thống kê sơ bộ về số lượng doanh nghiệp, cá nhân sử dụng NukeViet làm mã nguồn cho website của họ, để các bạn học viên thấy rõ cộng đồng trao đổi và học tập NukeViet rất rộng lớn.

Thông tin về NukeViet có thể tìm thấy tại các trang chính thức của NukeViet:

Slide giới thiệu NukeViet

Kiến trúc NukeViet

training/about.txt · Sửa đổi lần cuối: 2021/01/23 10:24 bởi nguyennam