Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:multi_language

Lựa chọn giải pháp đa ngôn ngữ trong lập trình module

NukeViet hỗ trợ đầy đủ cho mọi phương pháp và tỉ lệ đa ngôn ngữ cho module. Khi viết module, bạn cần xác định rõ module này có sử dụng phương pháp đa ngôn ngữ cho cơ sở dữ liệu (database) hay không, đa ngôn ngữ database hoàn toàn (tách bảng dữ liệu) hay từng phần (chỉ đa ngôn ngữ cho những thành phần dữ liệu khác nhau về mặt ngôn ngữ). Sở dĩ có vấn đề này bởi vì có những dữ liệu mang tính thống kê chung thì cần thiết phải xử lý chung dữ liệu, còn những dữ liệu mang tính ngôn ngữ thì cần phải tách ra riêng. Chính vì thế người phát triển module cần cân nhắc phương pháp đa ngôn ngữ phù hợp cho module của mình.

Xem thêm

programming4/multi_language.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/06/17 09:04 bởi hoaquynhtim99