Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:concepts:language

Khái niệm ngôn ngữ giao diện và ngôn ngữ cơ sở dữ liệu

Đối với website sử dụng nhiều ngôn ngữ, ngôn ngữ trên site được xác định bằng 2 thành phần: Ngôn ngữ giao diện và ngôn ngữ Cơ sở dữ liệu.

  • Ngôn ngữ giao diện là ngôn ngữ cố định, được xác định khi lập trình và được định nghĩa sẵn trong các tệp tin ngôn ngữ.
  • Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu là các dữ liệu sử dụng cho các ngôn ngữ khác nhau, do người sử dụng nhập vào cho các trang ngôn ngữ khác nhau.

Sở dĩ NukeViet phải phân biệt 2 khái niệm này vì phương pháp xử lý đa ngôn ngữ của NukeViet là giải pháp toàn vẹn cho phép mỗi ngôn ngữ có thể độc lập hoàn toàn hoặc phụ thuộc 1 phần vào ngôn ngữ kia tùy theo ý đồ của người thiết kế module. Đây chính là một thế mạnh về ngôn ngữ của NukeViet.

Ngôn ngữ theo địa phương và quốc gia

NukeViet có tính năng tự động nhận diện địa phương (location) của người truy cập thông qua IP, từ đó xác định quốc gia và gán ngôn ngữ mặc định cho nó. Điều này xảy ra khi đồng thời có đủ các yếu tố sau:

  • Website sử dụng nhiều ngôn ngữ.
  • Chế độ xác định ngôn ngữ theo địa phương được bật và đã cấu hình trong quản trị.
  • Người sử dụng chưa chọn ngôn ngữ khác trong lần truy cập trước đó.
  • Hệ thống xác định được địa phương người truy cập (dải IP nằm trong thư viện IP được NukeViet quản lý, hiện tại NukeViet 4 đã hỗ trợ IPv4 và IPv6)

Xem thêm

nukeviet4/concepts/language.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/06/17 09:02 bởi hoaquynhtim99