Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:setup:byethost

Hướng dẫn cài đặt NukeViet 3 trên free hosting

Đăng ký freehosting trên byethost.com

Truy cập vào địa chỉ byethost.comvà chọn mục Free hosting

Hình 1: Truy cập vào trang đăng ký

Trong trang tiếp theo chọn mục Click here to sign up for free hosting(Xem hình 2).

Hình 2: Chọn mục đăng ký

Trong trang đăng ký chúng ta nhập đầy đủ thông tin đăng ký với nhà cung cấp hosting, nhớ các thông tin này để đăng nhập trong các bước sau.

Hình 3: Nhập thông tin đăng ký

Chọn Register để đăng ký

Hình 4: Chọn Clik Me To Continue

Tiếp theo chọn Click Me To Continue.

Sau đó nhập các ký tự kiểm tra và chọn Register. Hình 5

Hệ thống thông báo đã gửi 1 email đến gmail của người đăng ký. Hình 6: Thông báo gửi email

Tiếp theo chúng ta vào mail vừa đăng ký để nhận mail kích hoạt và thông tin tài khoản, trong mail thứ nhất là link kích hoạt tài khoản, click chọn link này sẽ dẫn đến trang nhập mã hoàn tất đăng ký (Xem hình 7).

Hình 7: link đăng ký trong mail

Sau đó chúng ta nhập mã xác nhận kích hoạt và chọn Register để hoàn tất Hình 8: Nhập mã kích hoạt

Trong cửa sổ tiếp theo chọn Click here to log into your VistaPanel để chuyển đến login (Xem hình 13)

Hình 9: Chọn login

Tiếp theo sẽ là cửa sổ đăng nhập

Hình 10: cửa sổ đăng nhập

Username và password dùng để đăng nhập chúng ta lấy trong mail thứ 2

Sau khi đăng nhập trang web sẽ chuyển đến giao diện quản lý hệt hống của VistaPanel (Xem hình 11).

Hình 11: giao diện quản lý VistaPanel

Upload file

Upload bộ cài lên hosting

Truy cập địa chỉ http://nukeviet.vn chọn mục download nukeviet để down bản mới nhất.

Sau khi download, giải nén chúng ra được file nukeviet.zip

Hosting BYETHOST.COM chỉ cho upload tối đa 4 Mb 1 lần lên, nên chúng ta phải chia các file trong thư mục NukeViet làm 2 phần để upload lên hosting.

Hình 12: Giải nén ra file nukeviet.zip

Sau khi giải nén nukeviet.zip được thư mục nukeviet, trong thư mục đó chúng ta chọn và nén 2 thư mục icludes, uploads thành 1 file nén có tên nukeviet_1.zip; các file và thư mục còn lại chúng ta nén thành 1 file nukeviet_2.zip(Xem hình 13).

Hình 13:  Nén các thư mục

Sau khi nén ta được 2 file nukeviet_1.zip và nukeviet_2.zip

Hình 14: Sau khi nén xong

Tìm đến và chọn mục Online file manager nằm trong phần Site management

Hình 15: Chọn mục Online file manager

Trong cửa sổ tiếp theo chọn thư mục htdocs

Hình 16: Chọn thư mục htdocs

Sau đó upload ở cửa sổ kế tiếp Hình 17: Chọn mục upload

Chọn nút Brown

Hình 18: Chọn Brown

Chọn đường dẫn lần lượt đến thư mục nukeviet_1 và nukeviet_2, chọn open

Hình 19: Chọn đường dẫn

Sau khi đã chọn đường dẫn đến 2 thư mục, trong mục upload to directory chúng ta chọn dường dẫn đến thư mục /htdocs để chứa 2 file sau khi upload. Chọn dấu tích màu xanh lá cây để upload 2 file này (Xem hình 20).

Hình 20: Chọn upload

Đợi vài phút cho quá trình upload 2 file này xong, chọn dấu tích màu xanh lá cây để kết thúc quá trình upload (Xem hình 21). Hình 21: Kết thúc upload

Tạo cở sở dữ liệu

Trong Database management chọn MySQL Database để bắt đầu tạo database

Hình 22: Chọn MySQL Database

Tiếp theo ở mục Creat a new database nhập tên database cần tạo sau đó chọn Creat Database

Hình 23: Creat database

Database được tạo có tên b15_6976685_nv3

Hình 24: Tạo xong database

Cài đặt nukeviet

Truy cập đến địa chỉ http://tienbo.byethost15.com(địa chỉ này có trong mail thứ 2 do nhà cung cấp gửi đến lúc đăng ký tài khoản hosting)Khi đó chương trình sẽ tự động chuyển sang bước cài đặt trên địa chỉ: http://tienbo.byethot.com/install/index.php

Khi đó Quá trình cài đặt NukeViet 3 trên byethottương tự như quá trình cài đặt trên localhost.

Chú ý: Trong bước cấu hình cơ sở dữ liệu các thông tin điền như sau:

  • Tên host: lấy từ MSQL host name nằm trong khu vực Account
  • Username, password Chính là tài khoản và mật khẩu đăng nhập
  • Tên cơ sở dữ liệu: là tên của Database mà chúng ta tạo ra b15_6976685_nv3

Hình 25

nukeviet/setup/byethost.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/16 06:03 bởi 127.0.0.1