Site Tools


nukeviet:concepts:plugins

Plugin là tập hợp những đoạn code được “gắn” thêm vào để xử lý nhanh một vấn đề nào đó mà không cần can thiệp vào code hệ thống.

nukeviet/concepts/plugins.txt · Thời điểm thay đổi: 2016/06/14 09:01 do hoaquynhtim99