Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:feature

Tính năng chung hệ thống

STT Khu Vực Chức năng Tính năng Mô tả
1 Thông tin
1.1 Cấu hình site
1.1.1 Cấu hình site Thông tin về site(Domain,Đường dẫn,cookies,múi giờ,…)
1.1.2 Cấu hình máy chủ Thông tin về máy chủ(Phiên bản NV,PHP,DB,…)
1.2 Cấu hình PHP
1.3 Tiện ích mở rộng Thông tin về các tiện ích mở rộng của PHP
1.4 Các biến môi trường
1.5 Các biến tiền định
1.6 Nhật ký hệ thống Tìm kiếm, xóa các hoạt động
2 Cấu hình
2.1 Cấu hình site
2.1.1 Tên gọi của site Đổi tên gọi của site
2.1.2 Mô tả site Đổi mô tả site
2.1.3 Từ khóa cho máy chủ tìm kiếm Thay đổi từ khóa chính
2.1.4 Tên file logo của site Đổi logo chính
2.1.5 Tên file banner của site Đổi banner
2.1.6 Tên file favicon của site Đổi favicon
2.1.7 Giao diện mặc định Đổi giao diện mặc định
2.1.8 Giao diện mặc định cho mobile Đổi giao diện mặc định cho mobile
2.1.9 Module mặc định trên trang chủ Đổi module mặc định. Module này sẽ không thể xóa trong phần quản lý module.
2.1.10 Cho phép chuyển đổi giao diện mobile, desktop Đánh dấu là cho phép người sử dùng chuyển đổi giữa giao diện desktop và mobile
2.1.11 Nội dung thông báo site ngưng hoạt động Nội dung này sẽ hiển thị nếu site ngưng hoạt động.
2.2 Cấu hình chung
2.2.1 Chế độ đóng cửa site Đổi chế độ đóng cửa site
2.2.2 Email của site Đổi địa chỉ email của site
2.2.3 Giao diện người quản trị Đổi giao diện người quản trị
2.2.4 Kiểu hiển thị ngày tháng năm Đổi kiểu hiển thị ngày tháng năm
2.2.5 Kiểu hiện thỉ giờ phút Đổi kiểu hiển thị giờ phút
2.2.6 Chế độ sử dụng SSL Đổi chế độ sử dụng SSL
2.2.7 Kích hoạt chức năng đa ngôn ngữ Đánh dấu là bật chế độ đa ngôn ngữ
2.2.8 Loại bỏ ký tự ngôn ngữ trên url Đánh dấu là loại bỏ các ký tự ngôn ngữ trên url
2.2.9 Loại bỏ tên module trên url Loại bỏ tên module đang chọn trên url
2.2.10 Múi giờ của site Đổi múi giờ của site
2.2.11 Bật chế độ gzip Đánh dấu là bật chế đô gzip
2.2.12 Các domain chạy site Đổi các domain chạy site (các domain cách nhau bởi dấu phẩy)
2.2.13 Hosting CDN cho javascript,css
2.2.14 Ghi lại lỗi của hệ thống Đánh dấu là cho phép ghi lại lỗi của hệ thống
2.2.15 Email nhận thông báo lỗi Đổi email nhận thông báo lỗi
2.2.16 Google search Engine
2.2.17 Hiển thị thông báo khi có hoạt động mới Đánh dấu là cho phép hiển thị thông báo khi có hoạt động mới
2.2.18 Tự động xóa thông báo sau thời gian Đổi thời gian tự động xóa, để 0 nếu không muốn xóa tự động
2.3 Ngôn ngữ
2.3.1 Ngôn ngữ dữ liệu Cài đặt, hiển thị, xóa ngôn ngữ data(khi kích hoạt chức năng đa ngôn ngữ)
2.3.2 Ngôn ngữ giao diện
2.3.3 Kiểm tra ngôn ngữ
2.3.4 Cấu hình Đọc dữ liệu dowload, xóa file ngôn ngữ
2.4 Cấu hình SMTP
2.5 Thiết lập an ninh
2.5.1 Kích hoạt tính năng chống flood
2.5.2 Số request tối đa trong 1 phút Đổi số request tối đa trong 1 phút
2.5.3 Số request tối đa trong 5 phút Đổi số request tối đa trong 5 phút
2.5.4 Kiểm tra và chặn các máy tính nếu agent không có
2.5.5 Kiểm tra và chặn các máy tính dùng proxy
2.5.6 Kích hoạt tiện ích kiểm tra và chuyển hướng các REFERER bên ngoài đến máy chủ
2.5.7 Chống IFRAME
2.5.8 HTML được chấp nhận trong hệ thống Đổi các mã html được chấp nhận trong hệ thống
2.5.9 Cấu hình hiển thị captcha Đổi điểu kiện hiển thị captcha
2.5.10 Loại captcha Đổi loại captcha hiển thị
2.5.11 Số ký tự captcha Đổi số ký tự captcha
2.5.12 Kích thước của captcha Đổi kích thước captcha
2.5.13 Thêm địa chỉ IP cấm Thêm địa chỉ IP, Mask IP, khu vực, thời gian bắt đầu và kết thúc,…
2.6 Thiết lập Plugin
2.7 Tiến trình tự động Kích hoạt, xóa, đình chỉ, sửa các tiến trình tự động
2.8 Cấu hình FTP
2.9 Cấu hình cookie session
2.9.1 Tiền tố cookie Đổi tiền tố của cookie
2.9.2 Tiền tố session Đổi tiền tố của session
2.9.3 Thời gian tồn tại của cookie Đổi thời gian tồn tại của cookie
2.9.4 Thời gian tồn tại của session Đổi thời gian tồn tại của session
2.9.5 cookie secure
2.9.6 cokkie httponly
3 CSDL Thông tin chung về CSDL
3.1 Sao lưu dữ liệu
3.2 Cấu hình
3.2.1 Kích hoạt tiện ích lưu CSDL Đánh dấu là cho phép tiện ích lưu CSDL hoạt động
3.2.2 Định dạng lưu CSDL Đổi định dạng lưu CSDL
3.2.3 Lặp lại công việc sau Đổi thời gian lặp lại công việc
3.2.4 Thời gian lưu file backup CSDL Đổi thời gian lưu file backup
4 Công cụ web
4.1 Cấu hình thống kê
4.1.1 Múi giờ dùng khi thống kê truy cập Đổi múi giờ dùng khi thống kê truy cập
4.1.2 Kích hoạt tiện ích đếm số người online Đánh dấu là cho phép tiện ích đếm số người online hoạt động
4.1.3 Kích hoạt tiện ích thống kê Đánh dấu là cho phép tiện ích thống kê hoạt động
4.1.4 ID tài khoản Google Analytics Đổi ID tài khoản Google Analytics
4.2 Dọn dẹp hệ thống
4.2.1 Nội dung Dọn dẹp toàn bộ(cache, file tạm, thông báo lỗi, ip logs)
4.2.2 Làm sạch cache
4.2.3 Xóa các file tạm
4.2.4 Xóa các thông báo lỗi
4.2.5 Xóa ip logs
4.3 Kiểm tra phiên bản Thông tin phiên bản đang sử dụng và các ứng dụng
4.4 Cấu hình kiểm tra phiên bản
4.4.1 Bật tính năng kiểm tra phiên bản tự động Đánh dấu là cho phép tính năng kiểm tra phiên bản tự động làm việc
4.4.2 Thời gian kiểm tra lại phiên bản sau Đổi thời gian kiểm tra lại phiên bản
5 Công cụ SEO
5.1 Chuẩn đoán site
5.2 Sitemap Ping
5.3 Xác thực Google+
5.4 Cấu hình tag “title”
5.5 Cấu hình Mega-Tags
5.6 Cấu hình dịch vụ PING
5.7 Cấu hình file robots.txt
6 Quản lý Modules Sửa, xóa, cài lại các modules đang hoạt động
6.1 Thiết Lập module mới Thiết lập module mới thêm vào
6.2 Thêm module ảo
7 Quản lý giao diện
7.1 Thiết lập giao diện Đổi các giá trị cho các đối tượng trong giao diện
7.2 Thiết lập layout Thiết lập layout cho các modules
7.3 Quản lý block Thêm, xóa, sửa các block
7.4 Sao chép block Sao chép block từ theme này sang theme khác
7.5 Đóng gói theme module Đóng gói theme module thành 1 bộ dữ liệu
8 Mở rộng
8.1 Quản lý ứng dụng Thêm, xóa, đóng gói các ứng dụng
8.2 Ứng dụng mới nhất Danh sách các ứng dụng mới
8.3 Ứng dụng phổ biến nhất Danh sách các ứng dụng hay được dùng
8.4 Ứng dụng khuyên dùng Danh sách các ứng dụng khuyên nên được dùng
8.5 Ứng dụng đã tải Danh sách các ứng dụng đã tải về
8.6 Ứng dụng đã đánh dấu Danh sách các ứng dụng đã đánh dấu
9 Quản lý file
9.1 Cấu hình ảnh thumbnail Đổi kích thước chất lượng thumbnail của hình ảnh
9.2 Cấu hình chèn hình logo
9.2.1 Tự động chèn logo vào ảnh của các modules Đánh dấu các modules cho phép tự động chèn logo vào ảnh của modules
9.2.2 Logo khi thêm vào hình ảnh
9.2.3 Nếu chiều rộng ảnh ⇐ 150px Đổi chiều rộng của logo theo % của ảnh khi chiều rộng của ảnh ⇐ 150px
9.2.4 Nếu chiều rộng ảnh >150px,<350px Đổi chiều rộng của logo theo % của ảnh khi chiều rộng của ảnh >150px,<350px
9.2.5 Nếu chiều rộng ảnh >350px Đổi kích thước tối đa của logo theo % của ảnh
9.2.6 Vị trí của logo Đổi vị trí của logo
9.3 Cấu hình upload
9.3.1 Kích thước tối đa của file tải lên Đổi kích thước tối đa của file tải lên
9.3.2 Tự động resize ảnh nếu kích thước lớn hơn kích thước tối đa Đánh dấu là cho p hép tự đống resize ảnh khi khích thước lớn hơn kích thước tối đa
9.3.3 Dung lượng tối đa của file tải lên Đổi dung lượng tối đa của file tải lên
9.3.4 Kiểu kiểm tra file tải lên Đổi kiểu kiểm tra file tải lên
9.3.5 Bắt buộc nhập chú thích cho file khi tải lên Đánh dấu là bắt bược phải nhập chú thích
9.3.6 Tự xác định mô tả từ tên ảnh
9.3.7 Loại file cho phép
9.3.8 Phần mở rộng bị cấm
9.3.9 Loại mime bị cấm

Tính năng modules

STT Khu Vực Chức năng Tính năng Mô tả
1 Module Users
1.1 Khu vực quản trị
1.1.1 Quản lý người dùng
1.1.1.1 Tìm kiếm người dùng Tìm kiếm theo ID, Tài khoản, Tên, Email
1.1.1.2 Sửa Sửa mọi thông tin của người sử dụng bao gồm cả mật khẩu
1.1.1.3 Xóa Xóa người dùng
1.1.1.4 Kích hoạt và ngưng kích hoạt tài khoản
1.1.2 Thêm người dùng mới Thêm người dùng trực tiếp (không cần qua kích hoạt)
1.1.3 Tài khoản đợi kích hoạt
1.1.4 Quản lý nhóm người dùng
1.1.5 Câu hỏi bảo mật
1.1.6 Nội quy site
1.1.7 Cấu hình module
1.2 Bên ngoài site
1.2.1 Đăng ký
Xin lại link kích hoạt
1.2.2 Đăng nhập
1.2.2.1 Sửa thông tin
Đổi mật khẩu
Câu hỏi bảo mật
Quản lý openid Thêm và xóa OpenID mà website hỗ trợ.
Thoát Đăng xuất khỏi hệ thống
1.2.3 Quên mật khẩu
2 Module About
2.1 Khu vực quản trị
2.1.1 Thêm bài mới
2.1.1.1 Sửa
2.1.1.2 Xóa
2.1.1.2 Kích hoạt trạng thái Cho phép bài viết hiển thị ngoài site
2.1.2 Cấu hình module
2.2 Bên ngoài site
2.2.1 Xem bài viết
2.2.1.1 Bình luận bài viết
2.2.1.2 Đánh giá bài viết
2.2.1.3 Thích và chia sẻ bài viết
3 Module News
3.1 Khu vực quản trị
3.1.1 Thêm bài viết
3.1.1.1 Thêm
3.1.1.2 Sửa
3.1.1.3 Xóa
3.1.2 Quản lý chuyên mục
3.1.2.1 Hiể thị ngoài trang chủ Cho phép hiển thị chuyên mục ra ngoài trang chủ
3.1.2.2 Số liên kết Cho phép điểu chỉnh số bài viết cùng chuyên mục hiển thị
3.1.2.2 New Cho phép hiển thị bao bài mới nhất
3.1.2.3 Cách thể hiện chuyên mục Hiển thị chuyên mục theo ý muốn
3.1.3 Quản lý Tags
3.1.3.1 Tìm kiếm Tags
3.1.4 Các nhóm tin
3.1.4.1 Chọn mặc định khi tạo bài viết Cho phép bài viết mới nhất thuộc nhóm nào
3.1.5 Theo dòng sự kiện
3.1.6 Nguồn tin
3.1.7 Phân quyền quản lý
3.1.8 Cấu hình module
3.2 Bên ngoài site
3.2.1 Xem bài viết
3.2.1.1 Bình luận bài viết
3.2.1.2 Đánh giá bài viết
3.2.1.3 Thích và chia sẻ bài viết
3.2.2 Xem các bài viết khác trong 1 chuyên mục
4 Module contact
4.1 Khu vực quản trị
4.1.1 Các bộ phận
4.1.2.1 Thêm
4.1.2.2 Sửa
4.1.2.3 Xóa
4.1.2.4 Trạng thái Cho phép bộ phận đó nhận phản hồi của khách hàng
4.1.2 Danh sách liên hệ
4.1.3 Nội dung thông báo Hiển thị thông báo ngoài site Liên hệ
5 Module statistics
5.1 Khu vực quản trị
5.1.1. Máy chủ tìm kiếm
5.1.2 Trình duyệt Thống kê trình duyệt nào truy cập nhiều
5.1.3 Quốc gia Thống kê quốc gia truy cập nhiều
5.1.4 Hệ điều hành Thống kê hệ điều hành nào truy cập
5.1.5 Đường dẫn đến site Thống kê đường dẫn liên kết nào truy cập nhiều
5.2 Bên ngoài site
5.2.1 Hiển thị thống kê theo năm, tháng, ngày, giờ, quốc gia,
6 Module voting
6.1 Khu vực quản trị
6.1.1 Thêm thăm dò
6.1.1.1 Thêm
6.1.1.2 Sửa
6.1.1.3 Xóa
6.1.1.4 Chọn kết quả thăm dò
6.2 Bên ngoài site
6.2.1 Chọn câu trả lời cho câu hỏi thăm dò
7 Module banner
7.1 Khu vực quản trị
7.1.1 Khách hàng Hiển thị danh sách khách hàng
7.1.2 Thêm khách hàng
7.1.3 Khối quảng cáo
7.1.3.1 Chi tiết Hiển thị thông tin chi tiết khối quảng cáo
7.1.3.2 Hiệu lực Cho phép hiển thị hay không bên ngoài trang chủ
7.1.3.3 Thêm quảng cáo
7.1.3.4 Sửa
7.1.3.5 Xóa
7.1.4 Thêm khối
7.1.5 Quảng cáo Danh sách quảng cáo
7.1.6 Thêm quảng cáo
7.2 Bên ngoài site
7.2.1 Hiển thị ảnh banner
8 Module menu
8.1 Khu vực quản trị
8.1.1 Thêm khối menu
8.1.1.1 Sửa
8.1.1.2 Xóa
8.2 Bên ngoài site
8.2.1 HIển thị khối menu Có thể tự do hiển thị các khối menu tùy ý
9 Module feeds
9.1 Khu vực quản trị
9.1.1 Thêm nội dung thông báo
9.2 Bên ngoài site
9.2.1 HIển thị sitemaps điều hướng
10 Module page
10.1 Khu vực quản trị
10.1.1 Thêm bài mới
10.1.1.1 Sửa
10.1.1.2 Xóa
10.1.1.3 Kích hoạt trạng thái Cho phép bài viết hiển thị ngoài site
10.1.2 Cấu hình module
10.2 Bên ngoài site
10.2.1 Xem bài viết
10.2.1.1 Bình luận bài viết
10.2.1.2 Đánh giá bài viết
10.2.1.3 Thích và chia sẻ bài viết
11 Module comment
11.1 Khu vực quản trị
11.1.1 Hiển thị danh sách bình luận
11.1.1.1 Tìm kiếm bình luận Tìm kiếm bình luận theo từ khóa, theo chuyên mục, tìm kiếm theo ngày
11.1.2 Cấu hình bình luận
12 Module freecontent
12.1 Khu vực quản trị
12.1.1 Hiển thị danh sách sản phẩm
12.1.1.1 Thêm sản phẩm
12.1.1.2 Sửa
12.1.1.3 Xóa
12.2 Bên ngoài site
12.2.1 Hiển thị block danh sách sản phẩm
nukeviet4/feature.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/01/20 22:00 bởi tienquoc