Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:voting

Hướng dẫn sử dụng module thăm dò ý kiến

Thêm thăm dò

Đăng thăm dò lên website

Cũng ương tự như việc đăng qoảng cáo Và ta được kết quả

nukeviet4/admin/voting.txt · Sửa đổi lần cuối: 2015/04/06 16:02 bởi thaotrinh