Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:themes

Giao diện mặc định của NukeViet 4 gồm có

  • Giao diện Responsive kết hợp PC
  • Giao diện mobile

  • Giao diện Responsive tương thích với tất cả các thiết bị hiển thị từ PC cho tới mobile đều dùng chung một themes.
  • Giao diện PC không cho phép thích ứng với màn hình của các thiết bị.
  • Giao diện Mobile hiển thị dành riêng cho thiết bị Mobile
nukeviet4/admin/themes.txt · Sửa đổi lần cuối: 2017/08/07 16:08 bởi trinhthinhvn