Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:seotools:rpc

Cấu hình dịch vụ Ping

Dịch vụ ping là hệ thống tự động gửi liên kết bài viết mới các công cụ tìm kiếm như Google Searh, Ping Search, Yahoo Search

Để sử dụng dịch vụ ping nào bạn chỉ việc tích và kéo xuống cuối site và bấm vào nút thực hiện để lưu lại thông số.

nukeviet4/admin/seotools/rpc.txt · Sửa đổi lần cuối: 2017/08/10 12:26 bởi trinhthinhvn