Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:seotools:robots

Cấu hình file robots.txt

Cấu hình robots.txt giúp các công cụ như google bot, yahoo bot và những con bọ tìm kiếm của các công cụ tìm kiếm được phép đọc những file nào và chặn những file mà bạn muốn.

Dưới đây là hình ảnh một số file bạn cho phép và không cho phép các con bọ tìm kiếm truy cập. Nếu bạn muốn chặn thì bạn select tùy chọn lại và bấm thực hiện để lưu lại thông số mà bạn vừa chọn

nukeviet4/admin/seotools/robots.txt · Sửa đổi lần cuối: 2017/08/10 12:31 bởi trinhthinhvn