Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:seotools:metatags

Cấu hình Meta-Tags

Cách truy cập: Đăng nhập Admin Control Panel/ Công cụ SEO/ Cấu hình Meta-tags

Các thẻ Meta-Tags tự động

Trong NukeViet, các thẻ Meta-Tags sau đã được hệ thống tự động tạo ra theo các chức năng và module.

1. Meta Title:

<title>tiêu đề</title>

Meta Title là thẻ tiêu đề website, một thẻ chắc chắn không thể thiếu trong công đoạn tối ưu onpage HTML, tiêu đề này sẽ được hiển thị khi tìm kiếm trên Google.

Thẻ Meta Title khi tìm kiếm trên Google nó chỉ hiển thị 65-70 ký tự, trong trường hợp title của bạn >70 ký tự thì cũng không nên cut (…) tiêu đề đó. Chúng ta có thể chấp nhận độ dài 65-100 ký tự để hiển thị đầy đủ tiêu đề có ý nghĩa.

2. Meta Description:

<meta name="description" content="mô tả" />

Meta Description là thẻ mô tả tóm tắt nội dung của website, nội dung mô tả này được google hiển thị khi tìm kiếm là khoảng 160 ký tự, nhưng bạn cũng không nên cut (…) mô tả nếu nó dài hơn 160 ký tự. Chúng ta có thể chấp nhận độ dài trong khoảng 160-250 ký tự để hiển thị đầy đủ mô tả.

3. Meta Keywords:

<meta name="keywords" content="từ khóa" />

Meta Keywords là thẻ mô tả từ khóa của website, các bộ máy tìm kiếm cũng không đánh giá cao thẻ này vì một lý do thời gian trước các SEO mũ đen đã lạm dụng thẻ này quá. Nhưng bạn vẫn nên có thẻ này, dù sao cũng tường minh và sau này sẽ cần thiết.

Các thẻ Meta-Tags tùy chỉnh

4. Meta Robots:

<meta name="robots" content="noodp,index,follow" />

Meta Robots là thẻ khai báo cho bộ máy tìm kiếm nhìn nhận về website của bạn. Dưới đây là các giá trị khai báo:

all

Bọ tìm kiếm đánh chỉ số tất cả (ngầm định).

none

Bọ tìm kiếm không đánh chỉ số gì hết.

index

Đánh chỉ số trang Web.

noindex

Không đánh chỉ số trang, nhưng vẫn truy vấn đường dẫn URL.

follow

Bọ tìm kiếm sẽ đọc liên kết siêu văn bản trong trang và truy vấn, xử lý sau đó.

nofollow

Bọ tìm kiếm không phân tích liên kết trong trang.

noarchive

Không cho máy tìm kiếm lưu vào bộ nhó bản sao trang Web.

nocache

Chức năng như thẻ noarchive nhưng chỉ áp dụng cho MSN/Live.

nosnippet

Không cho bọ tìm kiếm hiển thị miêu tả sinppet của trang trong kết quả tìm kiếm và không cho phép chúng hiển thị trong bộ nhớ (cache hay caching).

noodp

Ngăn máy tìm kiếm khỏi việc tạo các miêu tả description từ các thư mục danh bạ Web DMOZ như là một phần của snippet trong trang kết quả tìm kiếm.

noydir Ngăn Yahoo khỏi việc trích miêu tả trong danh bạ Web Yahoo! diectory để tạo các phần miêu tả trong kết quả tìm kiếm. Giá trị noydir chỉ áp dụng với Yahoo và không có công cụ tìm kiếm nào khác sử dụng danh bạn Web của Yahoo bởi thế giá trị này không được hỗ trợ cho máy tìm kiếm khác..

Thêm meta-tag

Để thêm meta-tag, bạn chỉ cần khai báo kiểu nhóm, tên nhóm và nội dung.

Xem ví dụ về việc sử dụng Thẻ HTML meta-tag để xác minh trang web khi sử dụng dịch vụ Google webmaster tools tại đây: http://wiki.nukeviet.vn/nukeviet4:admin:seotools#th%E1%BA%BB_html

Nguồn tham khảo

nukeviet4/admin/seotools/metatags.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/10/12 11:03 bởi laser