Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:menu

Hướng dẫn quản trị module Menu

.

Lấy menu tự động từ tên các chuyên mục, module

Xem & sửa khối

Tạo menu tự do

Hiển thị khối menu lên website

Thêm icon vào đầu các tiêu đề menu

Có 2 cách:

  1. upload icon
  2. thêm class

Bạn chỉ nên chọn 1 trong 2 cách

Cho dù cách nào thì người dùng cũng phải biết chút kiến thức về code thì menu mới hiển thị như ý muốn.

nukeviet4/admin/menu.txt · Sửa đổi lần cuối: 2015/04/07 01:58 bởi thaotrinh