Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:comment:edit

Quản lý từng bình luận

Có 3 cách phê duyệt bình luận trong nukeviet

Cách 1:

  1. Tích chọn từng bình luận hoặc tích chọn tất cả ở khu vực 1
  2. Tiếp đến bạn tùy chọn bật tắt xóa ở khu vực số 4.

Cách 2:

  1. Bạn tích từng bình luận ở khu vực 2 để phê duyệt

Cách 3:

  1. Bạn bấm sửa từng bình luận để sửa lại nội dung bình luận và thay đổi trạng thái sang bật trong trang edit bình luận
nukeviet4/admin/comment/edit.txt · Sửa đổi lần cuối: 2017/08/08 17:31 bởi trinhthinhvn