Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:idea2012:motcua

Module Quản Văn bản điều hành tác nghiệp theo cơ chế 1 cửa dành cho các cơ quan nhà nước và cơ sở giáo dục

Tên module: Motcua

1.1. Tóm tắt ý tưởng

Hiện tại việc quản lý thông tin, điều hành tác nghiệp Văn bản trong khối giáo dục tương đối thủ công, nhiều cơ sở giáo dục mua các phần mềm nguồn đóng, phần mềm thương mại, muốn can thiệp, cải tiến không được (các phần mềm thương mại có chi phí rất lớn hoặc nếu chi phí nhỏ thì không đảm bảo tính năng, trong khi không cho phép can thiệp sửa đổi). Mặt khác, nếu thiết lập dưới dạng module cho NukeViet thì rất phù hợp bởi NukeViet là lựa chọn số 1 để xây dựng website trong các cơ sở giáo dục hiện nay.

1.2. Kỹ năng yêu cầu

  • Ngôn ngữ lập trình: PHP, MySQL, xHTML, CSS…
  • Đánh giá độ khó của ý tưởng: “khó”.

Ghi chú: Độ khó trung bình được giả định với một nhóm khoảng 3 SV thành thạo các kỹ năng yêu cầu chắc chắn sẽ hoàn thành dự án trong 3 tháng, không cần làm toàn thời gian. Với module này, thí sinh cần làm với số lượng mẫu biểu báo cáo vừa đủ thời gian dự thi nếu không sẽ không thể kịp.

1.3. Mô tả chi tiết

  • Nhánh 1: Tiếp nhận hồ sơ điện tử ở Văn phòng → Chuyển đến Lãnh đạo phê duyệt→ Chuyển đến phòng chức năng xử lí → Chuyển đến Văn phòng trả kế quả.
  • Nhánh 2: Chuyên viên 1 chuyển văn bản điện tử cho lãnh đạo duyệt → Chuyển đến tất cả các phòng chức năng góp ý → Chuyển đến chuyên viên 1 cập nhật → Chuyển đến lãnh đạo → Chuyển đến Văn phòng phát hành.

1.4. Thông tin khác

  • Có tài liệu tham khảo dựa trên đề tài tốt nghiệp đại học mang tên: Xây dựng WebSite Hệ thống Thông tin Điều hành Tác nghiệp Văn bản cho Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Đồng Tháp.

1.5. Người hướng dẫn

Mentor: Huỳnh Tấn Thông ([email protected]) hiện đang là Giáo viên trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Thành viên Hội Tin học tỉnh Đồng Tháp. Thành viên cộng đồng NukeViet.

Co-mentor:

  • Đội ngũ phát triển mã nguồn mở NukeViet, cộng đồng http://forum.nukeviet.vn
  • Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam (VINADES.,JSC)

Quay lại Danh sách ý tưởng - MHST 2012

mhst/idea2012/motcua.txt · Sửa đổi lần cuối: 2013/06/01 10:19 bởi 127.0.0.1