Công cụ thành viên

Công cụ trang web


tạo_1_co_sở_dữ_liệu_mới_bằng_wizard

Chào các Bạn,

Mình xin hướng dẫn cách tạo 1 database bằng công cụ wizard.

Bước 1: Đăng nhập Cpanel –> Tìm đến mục Databases –> Chọn công cụ MySQL Database Wizard

Bước 2: Điền tên database muốn tạo

Bước 3: Điền tên và mật khẩu của user sử dụng database

Bước 4: Gán quyền của user vừa tạo với databse.

Bước 5: Sau khi tạo thành công

tạo_1_co_sở_dữ_liệu_mới_bằng_wizard.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/09/21 20:03 bởi 123host