User Tools

Site Tools


support:hosting:cpanel:ssl

Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!


Cài đặt SSL lên Hosting Cpanel
Bước 1: Đăng nhập cPanel và click vào nút SSL/TLS Manager

Bước 2: Tại trang SSL/TLS Manager ở mục Certificates (CRT) click vào phần Generate, view, upload, or delete SSL certificates.

Bước 3: Bạn có thể tải tập tin .CRT lên hoặc mở nó ra với notepad rồi chép toàn bộ nội dung vào khung Paste your certificate below:

Bước 4: ở trang SSL/TLS Manager click vào nút Setup an SSL certificate to work with your site.
Ở đây bạn lựa chọn SSL để gán vào tên miền của bạn.Tên miền đó phải được add vào host của bạn trước trong 3 dạng sau: Subdomain,Addon và Domain Parked Domain.

Mở chứng chỉ Intermediate CA với Notepad rồi sao chép và dán tất cả các nội dung của các file trung gian vào Bundle CA (CABUNDLE) hộp. Bạn có thể tải về các chứng chỉ CA Trung cấp phù hợp với sản phẩm SSL của bạn.

Bước 5: Bấm nút Install Certificate

Bạn sẽ nhận được một thông báo rằng chứng chỉ đã được cài đặt thành công Ví dụ khi load https://bachngochaiduong.org và SSL hiển thị chính xác là được.

Tất cả những nhà cung cấp SSL hiện tại có rất nhiều, nhưng mình xin chia sẻ những nhà cung cấp sau đây mình thấy ok và sài ổn : Geotrust, Comodo SSL, Symantec SSL

Ngoài ra nếu bạn nào sài Hosting trên 2 hệ điều hành là Debian/Ubuntu và CentOS sử dụng NGINX hoặc Apache, bạn vào đây xem hướng dẫn nhé.

Các lỗi khi cài đặt SSL lên Hosting Cpanel
1. Lỗi website không tự động chuyển sang dạng https
Khắc phục: Các bạn thêm đoạn code sau vào file .htaccess

RewriteEngine OnRewriteCond %{HTTPS} offRewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

2. Lỗi SSL hoạt động không chính xác
Tất cả các thẻ src phải được load từ dạng http ssl đó là https: , nếu không ssl của bạn sẽ lỗi giống như thế này

Đó là do trang web này có chứa 1 ảnh ở dạng link http nên nó sẽ hiện thị cảnh báo màu vàng trên cái khóa như thế kia.

support/hosting/cpanel/ssl.1487870685.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2017/02/23 17:24 do haiduongdt