Công cụ thành viên

Công cụ trang web


support:hosting:cpanel:ftp

FTP Account

Phần này cho phép bạn tạo các tài khoản sử dụng giao thức FTP để kết nối vào hosting.

support/hosting/cpanel/ftp.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/17 05:39 bởi 127.0.0.1