Công cụ thành viên

Công cụ trang web


support:ftp_client

Upload website lên Host

* Hiện có nhiều phần mềm & công cụ trên web hỗ trợ việc upload file lên FTP Server. Về phần mềm, bạn có thể dùng Windows Commander, LeapFTP …

* Để thực hiện upload, bạn cần ghi nhớ thông tin về domain và hosting được nhà cung cấp dịch vụ cấp cho. Thông tin cần có bao gồm:

  • Server: địa chỉ server kết nối.
  • Username: Tên truy cập.
  • PassWord: Mật khẩu
support/ftp_client.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/17 01:44 bởi 127.0.0.1