Công cụ thành viên

Công cụ trang web


support:browser:enable_javascript

Bật JavaScript trên các trình duyệt

NukeViet sử dụng JavaScript để chạy ajax hoặc trình bày các hiệu ứng cho menu, hình ảnh… do đó trình duyệt người truy cập cần cho phép chạy JavaScript, đôi khi JavaScript bị tắt đi trên các trình duyệt, website sẽ đề nghị bạn bật lại nó như sau:

Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JAVASCRIPT.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JAVASCRIPT, hãy click chuột vào đây!

Internet Explorer 6.0+

 • Click the Tools menu or icon Tools .
 • Select Internet Options.
 • Click the Security tab.
 • Click the Custom Level button.
 • Scroll down until you see the 'Scripting' section. Select the 'Enable' radio button for 'Active Scripting.'
 • Click the OK button.
 • If you see a confirmation window, click the Yes button.

Firefox 3.6

 • Click the Tools menu.
 • Select Options.
 • Click the Content tab.
 • Select the 'Enable JavaScript' checkbox.
 • Click the OK button.

Firefox 4.0+

 • Click the FireFox menu.
 • Select Options.
 • Click the Content tab.
 • Select the 'Enable JavaScript' checkbox.
 • Click the OK button.

Safari 2 or 3

 • Click the Safari menu.
 • Select Preferences.
 • Click the Security tab.
 • Select the 'Enable JavaScript' checkbox.

Google Chrome

Áp dụng cho Google Chrome trên Windows, Mac, Linux và Chromebook. Để bật JavaScript, làm như sau:

 • Nhấp vào biểu tượng cờ lê trên thanh công cụ của trình duyệt.
 • Chọn Cài đặt.
 • Nhấp vào tab Nâng cao.
 • Nhấp vào Cài đặt nội dung trong mục “Bảo mật”. Tìm mục JavaScript: Cho phép tất cả các trang web chạy JavaScript (nên chọn).
support/browser/enable_javascript.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/04/09 17:28 bởi 127.0.0.1