Công cụ thành viên

Công cụ trang web


rules:teams

Quy chế hoạt động của các đội nhóm chuyên trách của NukeViet

Để tổ chức hoạt động cộng đồng được hiệu quả, NukeViet xây dựng các đội nhóm chuyên trách theo chức năng. Các đội nhóm hoạt động dựa trên sự tình nguyện của các thành viên trong cộng đồng, các đóng gop sđược ghi nhận và vinh danh trong cộng đồng.

Danh sách các đội nhóm

Team Code

Nhiệm vụ chính - Phát triển mã nguồn NukeViet ra định kỳ 3 tháng 1 lần - Định hướng các công nghệ sẽ sử dụng trong NukeViet. - Phát triển các tính năng của diễn đàn theo để nghị của các nhóm. - Bảo trì các kho code ngoài kho code chính tại: https://github.com/nukeviet, để theo kịp sự phát hành của phiên bản NukeViet.

Team Tester

Team Support

Document: Hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn sử dụng Training: Xây dựng các video hướng dẫn sử dụng Support trực tiếp: Trả lời Forum, Group FB…

Team Translater (Dịch thuật)

Team Infrastructure (Phụ trách Hạ tầng)

Quản trị máy chủ chạy site NukeViet ( 123host) Quản trị site http://wiki.nukeviet.vn/ (Host tại HostVN) Quản trị site https://translate.nukeviet.vn/ (Host tại 123host) Các site demo khác nếu có

Other Team (Các đội nhóm dự kiến)

Trainner

Quy chế bầu trưởng nhóm/ phó nhóm

Quy định lựa chọn/ bầu trưởng nhóm

 • Trưởng nhóm là người trong nhóm bầu ra (từ những người được đề cử và tham gia ứng cử) sau khi nhóm chính thức được thành lập.
 • Trưởng nhóm được lựa chọn phải là người có lớn hơn 50% số phiếu bầu và là người có số phiếu bầu cao nhất.
 • Trưởng nhóm phải được bầu công khai trong buổi họp thành lập nhóm hợp lệ.
 • Ban Quản Trị sẽ phê duyệt trưởng nhóm sau khi xem xét kết quả bầu trưởng nhóm.

Trách nhiệm và nghĩa vụ của trưởng nhóm

 • Trưởng nhóm là người đại diện nhóm, phụ trách việc tổ chức các buổi offline (liên lạc với Ban Quản Trị lên chương trình, phân công công việc, gửi đăng ký và báo cáo hoạt động cho Ban Quản Trị…)
 • Là đầu mối giữ liên lạc với các thành viên trong nhóm.
 • Hỗ trợ hoạt động cho các nhóm trực thuộc.
 • Giải quyết các khiếu nại của các thành viên.
 • Thông qua các buổi offline, tập hợp và gửi Ban Quản Trị các kiến nghị đề xuất hoạt động, các ý tưởng, đề xuất cho NukeViet.

Quy chế thay thế trưởng nhóm

 • Trưởng nhóm không thể tiếp tục công việc thì phải đề cử một người thay thế mình với Ban Quản Trị để tạm thời điều hành các hoạt động của nhóm dưới tư cách người đại diện nhóm.
 • Người đại diện nhóm được Ban Quản Trị phê duyệt hoặc chỉ định sẽ thay thế trưởng nhóm để tổ chức điều hành nhóm.
 • Việc bầu lại trưởng nhóm phải thực hiện ngay trong lần offline gần nhất và tuân thủ quy định bầu trưởng nhóm.
 • Trưởng nhóm vi phạm các quy định hoặc làm ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, không tham gia hoạt động điều hành nhóm, không tổ chức offline định kỳ… có thể bị thay thế bởi đề xuất từ chính các thành viên trong nhóm hoặc Ban Quản Trị.
rules/teams.txt · Sửa đổi lần cuối: 2017/05/04 03:18 bởi laser