User Tools

Site Tools


restore_csdl

Chào các Bạn,

Mình xin giới thiệu thực hiện Restore bằng MySQLAdmin

Bước 1: Đăng nhập quản trị PHPMyAdmin

Bước 2: Chọn mục Import

Bước 3: Chọn data trên máy cần thực hiện Restore

restore_csdl.txt · Thời điểm thay đổi: 2016/09/21 14:28 do 123host