Công cụ thành viên

Công cụ trang web


quản_ly_cac_co_sở_dữ_liệu_va_user_tuong_ứng

Chào các Bạn,

Hướng dẫn quản lý cơ sở dữ liệu và user tương ứng

Bước 1: Đăng nhập Cpanel –> Tìm đến mục Databases –> Chọn công cụ MySQL Databases

Bước 2: Trong phần này các bạn sẽ thấy được danh sách các databses - user được tạo - xóa databases - user

Bước 3: Tại đây Bạn có thể gán databases nào được dùng bởi user nào, có thể gán nhiều user cho 1 databases và ngược lại.

Bước 4: Và phân quyền cho từng user dùng cho databases - thay đổi mật khẩu của user

quản_ly_cac_co_sở_dữ_liệu_va_user_tuong_ứng.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/09/21 20:35 bởi 123host