Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:cvs

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


CVS - Concurrent Versions System

CVS là chữ viết tắt của Concurrent Versions System từ tiếng Anh. CVS có nghĩa là “hệ thống các phiên bản đồng thời”. CVS còn có tên gọi khác là Concurrent Versioning System. Đây là hệ thống quản lý các phiên bản phần mềm mã nguồn mở được đề xuất và phát triển bởi Dick Grune vào thập niên 1980. Hiện nay CVS đã được thay thế bởi các Hệ thống quản lý phiên bản (Version control system - VCS) cao cấp hơn, ví dụ như Subversion (SVN), Mercurial, hay gần đây nhất là Git.

programming/cvs.1348799443.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2012/09/28 02:30 (sửa đổi bên ngoài)