Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:cvs

CVS - Concurrent Versions System

CVS là chữ viết tắt của Concurrent Versions System từ tiếng Anh. CVS có nghĩa là “hệ thống các phiên bản đồng thời”, là một trong những Hệ thống quản lý phiên bản (Version control system - VCS) thế hệ đầu, nó được đề xuất và phát triển bởi Dick Grune vào thập niên 1980. Hiện nay CVS đã được thay thế bởi các Hệ thống quản lý phiên bản cao cấp hơn, ví dụ như Subversion (SVN), Mercurial, hay gần đây nhất là Git.

programming/cvs.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/11/26 09:54 bởi 127.0.0.1