Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:module:gitupdate

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
programming4:module:gitupdate [2016/06/17 01:52]
hoaquynhtim99 được tạo ra
programming4:module:gitupdate [2016/06/17 02:27] (hiện tại)
hoaquynhtim99
Dòng 1: Dòng 1:
 +====== Nâng cấp module theo từng phiên bản NukeViet ======
 +
 +Nhà phát triển Module có thể nâng cấp module của mình liên tục theo các phiên bản NukeViet theo các hướng dẫn tại đây:
 +
 +  * [[https://github.com/nukeviet/update/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-n%C3%A2ng-c%E1%BA%A5p-c%C3%A1c-module-t%C6%B0%C6%A1ng-th%C3%ADch-t%E1%BB%AB-NukeViet-RC2-l%C3%AAn-NukeViet-RC3|Hướng dẫn nâng cấp các module tương thích từ NukeViet RC2 lên NukeViet RC3]]
   * [[https://github.com/nukeviet/update/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-n%C3%A2ng-c%E1%BA%A5p-module-t%C6%B0%C6%A1ng-th%C3%ADch-b%E1%BA%A3n-4.0.23-l%C3%AAn-4.0.29|Nâng cấp module tương thích NukeViet 4.0.23 lên 4.0.29]]   * [[https://github.com/nukeviet/update/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-n%C3%A2ng-c%E1%BA%A5p-module-t%C6%B0%C6%A1ng-th%C3%ADch-b%E1%BA%A3n-4.0.23-l%C3%AAn-4.0.29|Nâng cấp module tương thích NukeViet 4.0.23 lên 4.0.29]]
programming4/module/gitupdate.1466128368.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2016/06/17 01:52 bởi hoaquynhtim99