Site Tools


programming4:module:gitupdate

Nâng cấp module theo từng phiên bản NukeViet

Nhà phát triển Module có thể nâng cấp module của mình liên tục theo các phiên bản NukeViet theo các hướng dẫn tại đây:

programming4/module/gitupdate.txt · Thời điểm thay đổi: 2016/06/17 02:27 do hoaquynhtim99