Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:upgrade4

Nâng cấp các phiên bản trong NukeViet 4

Để nâng cấp các phiên bản trong NukeViet bạn cần nâng cấp tuần tự từ bản thấp lên bản cao hơi. Nếu phiên bản NukeViet < 4.0.24 bạn nên làm lại giao diện tòan bộ cho bản NukeViet mới nhất.

Trong quá trình nâng cấp lên các phiên bản thường sẽ phải sửa giao diện, cần làm theo hướng dẫn. Với các phiên bản NukeViet 4.0.29 có tool để nâng cấp giao diện để không phải sửa thủ công, xem chi tiết tại: https://github.com/vinades/updatetheme

Cập nhật từ NukeViet 4.0.24, 4.0.25, 4.0.26 lên NukeViet 4 RC2 (4.0.27)

Cập nhật từ NukeViet 4.0.27, 4.0.29 lên NukeViet 4 Official (4.0.29)

Cập nhật từ NukeViet 4 Official (4.0.29), 4.1 Beta 1 (4.1.00), 4.1 Beta 2 (4.1.01) lên NukeViet 4.1 Official (4.1.02)

Cập nhật từ NukeViet 4.1 Official (4.1.02), NukeViet 4.2 Beta (4.2.00) lên NukeViet 4.2.01

Hướng dẫn cập nhật NukeViet 4.2.01 lên 4.3.00

Hướng dẫn cập nhật NukeViet 4.3 lên 4.3.01

nukeviet/upgrade4.txt · Sửa đổi lần cuối: 2018/02/07 13:40 bởi vuthao