Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:note_creat_theme

Những lưu ý khi thiết kế giao diện NukeViet

Với các bạn mới lần đầu làm font-end thì sẽ có nhiều cái cần phải học hỏi nhiều nhưng sau đây sẽ là các lưu ý cho việc làm font-end nukeviet (giao diện nukeviet)

  • Khi bạn xây dựng 1 giao diện mới hoặc chỉnh sửa từ giao diện default thì bạn cần sao chép giao diện default sang một thư mục mới với tên theme của bạn đang sử dụng
  • Cấu trúc giao diện gồm có các thư mục sau: blocks, css, images, js, language, layout, modules, system và cá file config.ini, config_default.php, config.json, config.php, default.jpg, index.html, theme.php
  • Sử dụng các công cụ soạn thảo để hỗ trợ như notepad++, sublime text, eclip,… trong việc quản lý giao diện, tìm kiếm đoạn lệnh để xử lý
  • Sử dụng trình duyệt firefox hoặc google chrome để kiểm tra giao diện sau khi thay đổi lệnh
  • Tắt chế độ cache trong phần f12 của trình duyệt chrome và develop của firefox
nukeviet/note_creat_theme.txt · Sửa đổi lần cuối: 2018/02/05 11:41 bởi trinhthinhvn