Site Tools


nukeviet:arising:workunusual

Các hoạt động bất thường

  1. Các liên kết bên ngoài đến website đều trỏ về trang chủ
  • Nguyên nhân: Chức năng kiểm tra và chuyển hướng các REFERER bên ngoài đến trang chủ được kích hoạt.
  • Khắc phục: Vào phần Cấu hìnhCấu hình chung, bỏ check ở ô Kích hoạt tiện ích kiểm tra và chuyển hướng các REFERER bên ngoài đến trang chủ sau đó lưu lại cấu hình.
nukeviet/arising/workunusual.txt · Thời điểm thay đổi: 2012/08/02 07:01 (external edit)