Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:arising:emailnotice

Các cảnh báo qua email

Cảnh báo chặn truy cập khi không có user agent

User Error(256): We're sorry. The software you are using to access our website is not allowed. Some examples of this are e-mail harvesting programs and programs that will copy websites to your hard drive. If you feel you have gotten this message in error, please send an e-mail addressed to admin. Your I.P. address has been logged. Thanks.

Giải thích:

  • Đây không phải là lỗi.
  • Cảnh báo này xuất hiện khi có truy vấn vào website mà HTTP_USER_AGENT = 'none' giúp bảo vệ website khỏi các phần mềm, các BOT đen.
nukeviet/arising/emailnotice.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/19 13:47 bởi 127.0.0.1