Site Tools


nukeviet:admin:themes:xcopyblock

Sao chép Block

Sử dụng chức năng sao chép Block chúng ta có thể sao chép các Block từ giao diện này sang giao diện kia. Sau khi sao chép, hệ thống sẽ xóa các Block cũ ở theme đích đến.

nukeviet/admin/themes/xcopyblock.txt · Thời điểm thay đổi: 2012/04/17 01:41 (external edit)