Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:admin:settings:uploadconfig

Cấu hình upload

Tại đây bạn có thể quản lý tất cả các loại file sẽ được sử dụng hoặc bị cấm sử dụng trên site.

nukeviet/admin/settings/uploadconfig.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/16 06:58 bởi 127.0.0.1