Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:admin:settings:metatags

Cấu hình Meta-Tags

Trong câu hình Meta-Tags sẽ liệt kê các thẻ Meta-Tags html để có thể hiệu chỉnh. Các Meta-Tags này sẽ có trong thẻ head của site.

Để thêm Meta-Tag nào bạn cần nhập các giá trị phù hợp sau đó lưu lại.

nukeviet/admin/settings/metatags.txt · Sửa đổi lần cuối: 2013/11/03 22:59 bởi volong1012