Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:admin:settings:banip

Quản lý IP cấm

Bạn có thể sử dụng chức năng này để cấm bất kỳ 1 hoặc một dải IP nào đó truy cập vào site hoặc vào Admin Control Panel.

nukeviet/admin/settings/banip.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/16 06:54 bởi 127.0.0.1