Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:admin:modules:autoinstall

Cài đặt và đóng gói tự động

Chức năng này giúp bạn cài một module lên site hoàn toàn tự động từ Admin Control Panel mà không phải sử dụng các công cụ upload thủ công như trước nữa. Nó cũng cho phép bạn đóng gói module đang sử dụng để chia sẻ lên cho người khác.

nukeviet/admin/modules/autoinstall.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/16 07:13 bởi 127.0.0.1