Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:admin:modules

Quản lý modules

Chức năng này cho phép bạn quản lý toàn bộ module trên hệ thống.

nukeviet/admin/modules.txt · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/16 06:58 bởi 127.0.0.1