Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:admin:download

Hướng dẫn quản trị module Download

Module download không được thiết lập sẵn ngay sau cài, do đó nếu muốn sử dụng bạn phải thiết lập nó trước. Vào Admin Control Panel/Modules/Thiết lập module.

Nhấp nút Thiết lập để hệ thống chuyển qua trang thiết lập.

Quản lý chủ đề

Module sẽ yêu cầu bạn thêm chủ đề trước khi làm bất cứ thao tác nào khác.

Thêm file mới

File chờ kiểm duyệt

Cho phép quản lý các file thành viên gửi tới.

Báo cáo lỗi

Cho phép theo dõi các báo lỗi gửi tới.

Quản lý comment

Cho phép quản lý các bình luận thành viên gửi tới.

Cấu hình module

nukeviet/admin/download.txt · Sửa đổi lần cuối: 2013/10/11 16:21 bởi trankien